Документи

Детска градина № 9 „Пчеличка“ – БЮДЖЕТ 2019г.


Детска градина № 9 „Пчеличка“ – БЮДЖЕТ 2020г.


Бланки декларации и заявления 2020г.


Детска градина № 9 „Пчеличка“ – отчет I-во тримесечие


Детска градина № 9 „Пчеличка“ – отчет II-ро тримесeчие


Детска градина № 9 „Пчеличка“ – отчет III-то тримесeчие

Отчет III-то тримесечие 2020г.


Протокол и Списък на членовете на Обществения съвет в ДГ № 9 “Пчеличка” гр. Добрич


Детска градина № 9 „Пчеличка“ – отчет IV-то тримесeчие / годишен

Отчет IV-то тримесечие 2020г.


Детска градина № 9 „Пчеличка“ – БЮДЖЕТ 2021г.


Детска градина № 9 „Пчеличка“ – отчет I-во тримесечие

Отчет I-во тримесечие 2021г.


Детска градина № 9 „Пчеличка“ – стратегия за 2020/2024 г.

Стратегия 2020/2024г.


Детска градина № 9 „Пчеличка“ – отчет II-ро тримесечие

Отчет II-ро тримесечие 2021г.

Всички ел. документи по обществени поръчки за текущата година: