За нас
Кратка информация за детската градина и нейните традиции
Галерия
Снимки от тържества и събития
Актуално
Актуална информация свързана с нашата детска градина


Детска градина № 9 “Пчеличка” ви приветства на новият си уеб сайт. Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.

Чрез организираните форми се създават условия за изразяване на личната позиция, за фокусиране върху силните страни в действията на детето, което позволява изграждането на атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище.

Детската градина разполага с екип от висококвалифицирани педагози, педагогически съветник,  които развиват потенциала и творческите способности на децата.